Rekomendacje


Współpracujemy od roku z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej prowadząc konsultacje zespołów pracy środowiskowej.
W latach 2008-2010 współpracowaliśmy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Katowicach prowadząc szkolenia dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej organizowane w ramach projektu systemowego pt: Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego. Posiadamy rekomendacje od tej instytucji.


Rekomendacje