Partnerzy


Wszyscy terapeuci z naszego zespołu poddają swoją pracę stałej superwizji u wybranych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Jako firma współpracujemy również od wielu lat z superwizorami reprezentującymi podejście psychoanalityczne. Współpraca ma formułę grupową. Zapraszamy zainteresowanych profesjonalistów do naszych grup superwizyjnych.

Współpracujemy od roku z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej prowadząc konsultacje zespołów pracy środowiskowej.
W latach 2008-2010 współpracowaliśmy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Katowicach prowadząc szkolenia dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej organizowane w ramach projektu systemowego pt: Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego.