Klauzula informacyjna dla klientów zgodnie z RODO.

  1. Administratorem danych klientów Zespołu Szkoleniowo Terapeutycznego ? EGO? I. Wytyczak, B. Dorożyńska s.c. z siedzibą przy ul. Warszawskiej 40/1 a 40-008 Katowice są lekarze i psychoterapeuci pracujący bezpośrednio z danym klientem. Przetwarzanie danych i regulacje związane z tym procesem są w gestii terapeutów i lekarzy psychiatrów mających własną firmę lub działalność gospodarczą. Regulacja zachodzi bezpośrednio pomiędzy klientem i terapeutą. Firma jest administratorem danych osobowych klientów proszących o wystawienie rachunku za usługę u właścicieli firmy bądź terapeutów współpracujących z firmą w ramach umowy zlecenia.
  2. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonania usługi wystawienia rachunku. Dane są powierzane firmie : Centrum Finansowo Szkoleniowe UNION sp. z o.o. , która prowadzi obsługę administracyjno księgową spółki na podstawie umowy powierzenia zawartej w dniu 25. 05. 2018 r.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 1 pkt A i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 roku ( RODO)
  4. Przysługuje Pani/u prawo do odstąpienia od treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia współpracy z terapeutą. Następnie przechowywane w sejfie na terenie firmy do którego dostęp mają tylko właściciele firmy przez okres, którego wymaga prawo dotyczące przechowywania danych księgowych spółki.
  7. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
  8. Dane osobowe zostały pozyskane w celu wystawiania rachunków na prośbę klienta i zawierają Imię, Nazwisko i adres zamieszkania.
  9. Pani/a dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.