O nas

Zespół Szkoleniowo Terapeutyczny ? EGO? powstał w 2003 roku.

Firma składa się z doświadczonego zespołu specjalistów psychiatrów i psychologów klinicznych proponującego wszechstronną ofertę leczniczą, psychoterapeutyczną, treningową i szkoleniową zarówno dla ludzi chorych i zaburzonych psychicznie jak również dla osób zdrowych zainteresowanych rozwojem własnym oraz doskonaleniem warsztatu zawodowego.

Atutem naszego zespołu jest wszechstronne wykształcenie, zróżnicowany, profesjonalny warsztat pracy oraz dobra współpraca wewnątrz pozwalająca oferować klientom kompleksowe oddziaływania od postawienia diagnozy klinicznej do wszechstronnej oferty pomocy (indywidualnej, grupowej, rodzinnej) w wymiarze leczenia, terapii i edukacji dla cierpiących na zaburzenia psychiczne oraz ich najbliższych. Zespół oferuje usługi dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Posiadamy równocześnie duże doświadczenie szkoleniowe i treningowe, co owocuje ciekawą i urozmaiconą ofertą dla ludzi zdrowych, zainteresowanych własnym rozwojem oraz dla profesjonalistów (lekarzy, psychologów, pracowników socjalnych, pedagogów, socjologów) chcących doskonalić swój warsztat pracy.

Wysoką jakość usług gwarantuje własny trening emocjonalny oraz stała współpraca z superwizorami.