Szkolenie "Trening umiejętności społecznych jako podstawowa metoda rehabilitacji psychiatrycznej"
Zespół Szkoleniowo-Terapeutyczny EGO zaprasza na szkolenie "Trening umiejętności społecznych jako podstawowa metoda rehabilitacji psychiatrycznej".

Adresatami szkolenia są psycholodzy, pedagodzy, pracownicy socjalni, instruktorzy terapii zajęciowej, asystenci osoby niepełnosprawnej pracujący w środowiskowych domach samopomocy.
Celem szkolenia jest poprawa kompetencji zawodowych pracowników instytucji, doskonalenie umiejętności posługiwania się metodami podstawowymi w przeprowadzaniu procesu rehabilitacji psychiatrycznej i psychologicznej oraz kształtowania nawyków celowej aktywności.

Przewidywane efekty szkolenia to nabycie umiejętności posługiwania się metodami poznawczo-behawioralnymi niezbędnymi do aktywizowania uczestników oraz zwiększania poziomu ich zaradności życiowej, umiejętności kształtowania motywacji uczestników do akceptowanych przez otoczenie zachowań oraz prowadzenia treningów umiejętności społecznych dostosowanych do indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego.

Nasza oferta dostosowana jest do wymogów, jakie stawia Minister Pracy i Polityki Społecznej pracownikom środowiskowych domów samopomocy przedstawionych w rozporządzeniu z dnia 9 grudnia 2010 r.

Szkolenie prowadzi Bożena Dorożyńska, psycholog kliniczny, psychoterapeuta posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi psychicznie. Od kilkunastu lat współpracuje z instytucjami szkolącymi pracowników służb społecznych, służby zdrowia i kadry kierowniczej.
Zajęcia przeprowadzane są w grupie 12-15 osobowej metodami aktywnymi. Formuła zajęć obejmuje 16 godzin dydaktycznych (2 x 8 godzin).
Cena szkolenia to 250 zł od osoby.
Kontakt: tel.: 784 965 633 lub e-mail: psychologia.ego@op.p

Szczegóły do pobrania tutaj.
Zapraszamy!