Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
Zespół Szkoleniowo-Terapeutyczny "Ego" zaprasza na cykl warsztatów pt. "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców".

Jest to cykl spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na rozwiązanie wychowawczych problemów oraz na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.
Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Cykl obejmuje 10 cotygodniowych spotkań trwających ok. 3 godziny każde.

W trakcie zajęć rodzice będą mogli doskonalić:
- wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane
- rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć
- aktywne, wspierające słuchanie
- motywowanie dziecka do współdziałania
- modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka
- konstruktywne rozwiązywanie konfliktów
- uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole
- wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka
- budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka


Szkołę prowadzi Danuta Sitek, realizator programu "Szkoła dla Rodziców" rekomendowany przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Zajęcia rozpoczynają się 02.03.2012.
Cena za cykl warsztatów to:
- 500 zł - 300 zł płatne przed 1 zajęciami, 200 zł przed 3
- 700 zł za parę - 400 zł płatne przed 1 zajęciami, 300 zł przed 3
- 450 zł dla osób posiadających kartę "Nas troje i więcej".

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Dagmarą Kubik pod numerem telefonu 784 965 633 lub mailowo psychologia.ego@op.pl.

Zapraszamy!