Specyfika kontaktu z osobami chorymi i zaburzonymi psychicznie
Zespół Szkoleniowo-Terapeutyczny EGO zaprasza na szkolenie "Specyfika kontaktu z osobami chorymi i zaburzonymi psychicznie". Adresatami szkolenia są studenci ostatnich lat lub absolwenci psychologii, pedagogiki i kierunków pokrewnych, chcących zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu psychologii klinicznej człowieka dorosłego. 
Celem szkolenia jest poznanie specyfiki kontaktu z diagnozą schizofrenii, depresji i głębokich zaburzeń osobowości. 
Szczegóły do pobrania tutaj.
Zapraszamy!